T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Uluslararası Önleyici Koruma Sempozyumu 9-10 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen Sempozyuma, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İSEN, İstanbul Valisi Hüseyin Avni MUTLU, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür ÖZASLAN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah KOCAPINAR, İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus SÖYLET, Sempozyum Koordinatörü Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Kasım YEKELER,  yerli ve yabancı pek çok akademisyen ve Bakanlığımıza bağlı Müze Müdürlükleri ile Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinden müdür, uzman ve restoratörler katılmıştır.
 
Ana teması, müze koleksiyonunda önleyici koruma ilkeleri olan sempozumda, "Önleyici Koruma" başlığında Anadolu Medeniyetleri Müzesi koleksiyonundaki önleyici koruma uygulamaları, aydınlatmanın önleyici korumadaki önemi ve müzelerde iklim denetimi konularına, "Kazı Alanında Koruma" başlığında Yenikapı batıklarına  ve Zeugma Antik Kentine, "Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar" başlığında ICOM ve UNESCO gibi kurumların tanıtımına, "Risk Yönetimi, Güvenlik, Zararlılarla Mücadele" başığında müze güvenliği ve taşınabilir eserlerin fümigasyonunda değiştirilmiş atmosfer yönetimine, "Belgeleme ve Kayıt" başlığında restorasyon ve konservasyon çalışmalarının raporlanmasına "Paketleme, Taşıma ve Depolama" başlığında ise Osmanlı arşivlerinin taşınması ve yazma eserler için önleyici koruma çalışmaları gibi konulara değinilmiştir.
  • Önleyicisempozyum01
  • Önleyicisempozyum02
  • Önleyicisempozyum03
  • Önleyicisempozyum04
  • Önleyicisempozyum05