T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin’in Dünya Miras Listesi Adaylığı Değerlendirildi

UNESCO Dünya Miras Geçici Listemizde yer alan Mardin’in Dünya Miras Listesine adaylığı kapsamında önerilecek tema/temaların değerlendirilmesi amacıyla 25-26.10.2013 tarihleri arasında Mardin Valiliği tarafından bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.
 
Anılan toplantıya Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmıştır.
 
Söz konusu toplantı kapsamında; Mardin Tarihi Kenti sınırları içerisinde ve kent dışında yer alan ve istisnai evrensel değere sahip olduğu düşünülen kültürel varlıklar incelenmiştir.