T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Hatay Arkeoloji Müzesi

Hatay’da ilk bilimsel kazı çalışmaları 1932 yılında başlamıştır. Çalışmaların ilk yıllarında tarihi eserlere rastlanması bir müze kurulması fikrini doğurmuştur. O yıllarda Fransız idaresinde bulunan Hatay’da M. Mişel Booşer tarafından hazırlanan bir proje ile çıkan eserlere göre bir müze projesi hazırlanmıştır. 1939 yılında tamamlanan müzede 3 ayrı bilim heyetinin (Chicago Oriental Institute 1933–1938 yılları arasında Amik ovasında Cüdeyde, Dahep, Çatalhöyük ve Tainat’ta; British Museum adına Sir Leonard Wolley 1936’da Samandağ El Mina mevkiinde 1937’den 1948 senesine kadar aralıklarla Aççana Höyüğünde; Princeton Üniversitesi Antakya civarında) yaptığı kazılar sonucunda çıkan eserler toplanmıştır.
 
Müze 23 Temmuz 1948 de Hatay’ın kurtuluş bayramında ziyarete açılmıştır. 1969 yılında müzeye yeni salonlar ve idari kısım eklenmiştir. 2000 yılında ise Antakya merkezde bulunan lahdin sergilenmesi için yeni bir salon oluşturulmuştur. Dünyanın en önemli mozaik koleksiyonlarına sahip müzedeki mozaikler 2–5. yy’lar arası Roma ve Doğu Roma Dönemlerine tarihlenmekte, mozaiklerde mitolojik olaylar ve kişiler sembolize edilmektedir. Müzede 2011 yılı itibariyle 35.603 adet eser bulunmaktadır.
 
Adres: Gündüz Caddesi No: 1 Antakya – HATAY
Tel: (0326) 214 61 68
Faks: (0326) 214 61 67
E-Posta: hataymuzesi@kulturturizm.gov.tr