T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü