T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü