T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarına ilişkin Meclis Araştırması Komisyon Raporu