KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 11.05.2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile 05.10.2016 tarih 29848 sayılı Resmi Gazete ve 15.04.2017 tarih 30039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uygulama İşleri İçin 2016 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2016 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Uygulama İşleri İçin 2017 Yılında Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri

Proje ve Proje ile İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2017 Yılında Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri