T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Birim Fiyatları, Rayiçler, Analizler, Yardımcı Analizler, Genel Tarifler, Elektrik İmalatları Birim Fiyatları ve Teknik Şartnameleri