T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzce İstanbul'da Sürdürülen Restorasyon Çalışmalarını Konu Alan Koordinasyon Toplantısı, Genel Müdürlüğümüzün de Katılımı İle İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda Gerçekleştirildi

Bakanlığımız ve İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ortak çalışması ile İstanbul İli’nde sürdürülen restorasyon işlerine yönelik İstanbul Vali Yardımcısı (YİKOB Başkanı) Sayın Hasan ÖZTÜRK, Sayın Genel Müdürümüz Abdullah KOCAPINAR, Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) temsilcilerinin de katılımı ile 29.04.2015 tarihinde, İstanbul'da bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
 
Söz konusu toplantıda; Topkapı Sarayı Kompleksi, Ayasofya Müzesi ve Müze Müdürlüğü’ne bağlı yapılar, Yıldız Sarayı Kompleksi, İstanbul Türbeleri ve İstanbul'da bulunan bunların dışındaki yapılarda Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı koordinesinde devam eden proje ve uygulama işlerinin mevcut ilerleme durumları, ödenekleri ve işlerle ilgili yaşanan sorunların çözülmesine yönelik öneriler masaya yatırılmıştır.
 
Verimli geçen toplantı sonucunda bahsi geçen işlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülüp tamamlanabilmesi için yapılması gerekenler belirlenmiş olup bu hususların hayata geçebilmesi için kurumlar arası koordinasyonun üst seviyede tutulması kararı alınmıştır.