T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ani Kültürel Peyzaj Yönetim Planı Onaylandı

2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listemize dahil edilen Ani Kültürel Peyzajı Dünya Miras Listesi adaylık dosyası 1 Şubat 2015 tarihi itibari ile DÜNYA Miras Merkezine iletilmiştir.
 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Ani Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı; ilgili kurum ve paydaşların görüşleri alınarak 30.03.2014 tarihinde Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantısında oybirliği ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.