T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yurtdışında bulunan kültür varlıklarımızın iadesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?