T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununun amacı nedir?

14.07.2004 Tarihinde kabul edilen Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun amacı;

  • Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını;
  • Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korumasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini;
  • Kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini;
  • Sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi;
  • Toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini;
  • Ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması;
  • Kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesidir.