KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Yıllara Göre Taşınmaz Kültür Varlıkları İstatistiği

2017 Yıl Sonu
 

TÜRKİYE GENELİNDE YILLARA GÖRE

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI

YIL

SAYISI

2002

64963

2003

65888

2004

68185

2005

68599

2006

77419

2007

81887

2008

84830

2009

90336

2010

94388

2011*

98228

2012

94290

2013

96000

2014

98542

2015

100749

 2016

103571

2017 (yıl sonu)

106359


*17.8.2011 tarihinde yayınlanan 648 Sayılı  Kanun Hükmünde Kararname  gereğince Doğal  Varlıklar  ile ilgili  işlemler Çevre  ve Şehircilik  Bakanlığına Devredilmiştir