KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Derecelerine Göre Arkeolojik Sit Alanları İstatistiği

2017 Yıl Sonu TÜRKİYE GENELİNDE DERECELERİNE GÖRE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

SAYISI

1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

11340

2.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

762

3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

1867

KARMA DERECELİ ARKEOLOJİK SİT ALANI

(1+2, 1+3, 2+3 ve 1+2+3. dereceli olanlar)

1898

DERECELENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ARKEOLOJİK SİT ALANI

839

TOPLAM

16706