KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Yıllara Göre Sit Alanları İstatistiği

2017 Yıl Sonu

TÜRKİYE GENELİNDE YILLARA GÖRE SİT ALANLARI

YIL

SİT SAYISI

2002

6812

2003

6989

2004

7670

2005

7850

2006

8558

2007

9161

2008

9722

2009

10627

2010

11377

2011*

12272

2012

11859

2013

12490

2014

13617

2015

14840

2016

16483

2017 (yıl sonu)

17650*17.8.2011 tarihinde yayınlanan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Doğal Sit Alanları ile ilgili işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Devredilmiştir.