Restoratör pozisyonuna personel alımı için başvuruları kabul edilen adayların mesleki uygulama sınavı yapılmıştır.

2013 yılında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre ihdas edilen Restoratör pozisyonuna personel alımı için başvuruları kabul edilen adayların Bakanlığımızca oluşturulan sınav komisyonunca 03.06.2013-08.06.2013 tarihleri arasında mesleki uygulama sınavı yapılmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2013 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı