T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul - Fethiye Müzesi (Pammakaristos)

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

İSTANBUL FETHİYE MÜZESİ (PAMMAKARİSTOS)

İstanbul'un Fatih-Çarşamba semtindedir. Bizans Döneminde yaptırılan Pammakaristos manastır kilisesidir. Latin istilasının son bulmasıyla XIII. yüzyılda eski bir kilisenin kalıntıları üzerine yeniden yaptırılmış ve kuzey kilisesi Meryem'e adanmıştır.

Fetihten sonra, Hıristiyanların elinde kalıp kadın manastırı olarak kullanılmış 1455 yılında patrikhane buraya taşınmış 1586 yılına kadar patrikhane olarak kalmıştır.

Bu kiliseyi III. Murat (1574-1595) camiye dönüştürmüş ve Fethiye adı verilmiştir.

Kuzey kilise halen cami olarak kullanılmakta, ek kilise ise duvarları XIV. yüzyılın güzel mozaikleri ile süslü olup 1938-1940 yıllarında onarıldıktan sonra müze olarak Ayasofya Müzesi'ne bağlı bir birim haline getirilmiştir.

Çarşamba dışında her gün 09.00 - 16.30 saatlerinde gezilebilir.

Çarşamba -Fatih / İSTANBUL
Tel :   0(212) 635 12 73 – 522 09 89
Faks: 0 (212) 512 54 74
E-posta:
ayasofyamuzesi@mynet.com