T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

DİYARBAKIR MÜZELERİ VE TARİHİ KÜLTÜREL DEĞERLERİ

Arkeoloji Müzesi

Diyarbakır'da ilk müze 1934 yılında Ulu Cami'nin devamı olan Senceriye (Zinciriye) Medresesinde açılmıştır. 1985 yılında ise Elazığ Caddesi üzerinde bulunan binaya taşınmıştır.

Müzede; Neolitik Çağ'dan itibaren Eski Tunç, Urartu, Asur, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine ait eserler kronolojik olarak sergilenmektedir.

Çoğunluğu Artuklu döneminden kalma çok sayıda sikke ile yöresel, etnografik nitelikli eserler de müzede teşhir edilmektedir.

2014 yılı sonunda Cevatpaşa Mahallesi, Hz. Süleyman Caddesi, Saraykapı, İçkale Müze Kompleksindeki yeni hizmet binasına taşınmış, 25/05/2015 tarihinde Arkeoloji 1 (Kronolojik Sergileme) Adliye A Binasının resmi açılışı yapılarak halkın ziyaretine açılmıştır.

Saraykapı- Cevat Paşa Mahallesi-Sur/DİYARBAKIR
Tel: 0412 224 67 40
Faks :0412 223 0802
E-mail: diyarbakirmuzesi@kultur.gov.tr

 

Ziya Gökalp Müze-Evi


Diyarbakır'ın tipik sivil mimarlık örneklerinden biri olan ev, 1808 yılında inşa edilmiştir. İki katlı bu yapıda malzeme olarak siyah bazalt taşı kullanılmıştır. Haremlik ve selâmlık olmak üzere iki bölüm halindedir ve mekânlar ortadaki iç avlunun etrafına yerleştirilmiştir. Cephelerden biri iki kemerli, revaklı, bir eyvan şeklindedir ve bu bölümdeki havuz ile serin bir oturma mekânıdır.

Süs öğesi olarak; mahalli tabirle "ciz" veya "kehal" adı verilen beyaz renkli bezemeler dikkati çekmektedir. Ayrıca bazı kapların üst kısımlarında Arapça yazılmış kitabeler bulunmaktadır.

Ünlü düşünür Ziya Gökalp'in 1876 yılında doğduğu bu ev, 1953'te varislerinden satın alınarak 23 Mart 1956 tarihinde müze-ev olarak ziyarete açılmıştır. Müzede yazara ait eşyaların yanı sıra, yörenin etnografik eserleri sergilenmektedir.

Melik Ahmet Caddesi, Gökalp Sokak
Tel : (0412) 221 27 55
Faks : (0412) 223 08 02

Pazartesi dışında her gün 07.30-12.00/13.30-17.00 saatlerinde ziyarete açıktır.

 

 

Cahit Sıtkı Tarancı Müze-Evi (Kültür Müzesi)

Diyarbakır il merkezinde, Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır.

Haremlik ve selâmlık olarak inşa edilen evin selâmlık kısmı sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır ve kesme siyah bazalt taşından inşa edilmiştir.

Bu binada içe dönük mimari plan uygulanmış olup, cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır.

Binada mekânlar, iklim şartlarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir.Beyaz renkli "ciz" veya "kehal" denilen süslemeler bu binada da en güzel şekilde kullanılmıştır.

1973 yılında Bakanlığımıza intikal eden Cahit Sıtkı Tarancı Evi, şairin eşyaları ile Diyarbakır yöresinin etnografik nitelikli eserleriyle düzenlenerek müze-ev olarak ziyarete açılmıştır.

Ziya Gökalp Bulvarı, Belediye Sarayı arkası
Tel : (0412) 221 27 55
Faks : (0412) 223 08 02

Pazartesi dışında her gün 07.30-12.00/13.30-17.00 saatlerinde ziyarete açıktır.