T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aksaray Müzesi Müdürlüğü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

AKSARAY MÜZESİ (ZİNCİRİYE MEDRESESİ)
 

Kapadokya Bölgesi’nin giriş kapısı olan Aksaray’da ilk müzecilik faaliyetleri 1969 yılında şehir merkezinde bulunan tarihi Zinciriye Medresesi’nde başlamış.2006 yılında şimdiki yerine taşınan Aksaray Müzesi 2014 yılında gerçekleştirilen teşhir-tanzim çalışmaları kapsamında yenilenerek kronolojik teşhir düzeniyle tekrar ziyarete açılmıştır.

10.200 m2 açık alan, 2400m2’lik kapalı alana sahip olan Müze binası Anadolu Selçuklu kümbetlerinden ve Aksaray İli’nde bulunan peribacalarından esinlenerek eklektik sanat anlayışıyla planlanmış olup üç katlıdır.

Müzede satın alma, bağış ve Aksaray sınırları içerisinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda elde edilmiş toplam  15.639 adet eser bulunmaktadır.

Arkeolojik Eski Eser Seksiyonu
166 mühür,2 fosil kalıntısı olmak üzere toplam 6432 adet eser bulunmaktadır.

I.Salon (Aşıklı Höyük):Aksaray’ın Jeolojik Dönemlerine ait, Hasan Dağı çevresinde çıkan hayvan fosilleri ile Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden biri olan, günümüzden 10.500 yıl öncesine tarihlenen (A Keramik,Neolitik)Aşıklı Höyük kazılarında ortaya çıkan eserler sergilenmektedir. Eser grupları olarak taş havan ve havanelleri ,obsidyenden yapılmış dilgi, bıçak, ayna gibi aletler, taş ve kemikten yapılmış kolye uçları ile kemikten yapılmış bız, müzik aleti, olta ve tokaların yanında en eski kafatası ameliyatının Aşıklı Höyük’te (9.500 yıl önce) yapıldığını kanıtlayan genç bir kadına ait kafatası görülebilir.Ayrıca iki vitrinde Aşıklı Höyük köy yaşamını yansıtan görsel sergilemeler yapılmıştır.

II.Salon (Musular,Güvercinkayası ve Gelveri):Neolitik Dönem yerleşimi olan Musular ve daha geç bir döneme tarihlendirilen (M.Ö 5.500)Orta Kalkolitik yerleşmesi Güvercinkayası ve Gelveri kazılarından gelen eserler sergilenmektedir.Musular eserleri genel olarak Aşıklıhöyük eserleriyle aynı özelliklere sahiptir. Tek fark Aşıklıhöyük’te yapımı bilinmeyen kap-kacak örneklerinin Musular’da çıkmış olmasıdır. Kazılardan  gelen taş havan ve havanelleri, kemik bız ve saplar, sapan taşları, ağırşaklar ve obsidyen aletler ile  pişmiş toprak ocak, ayaklı kaplar ve hayvan, insan ve tanrıça figürinleri burada görülebilir.

III. Salon (Acemhöyük):Erken Tunç Çağı’ndan, Roma Dönemi’nin başına kadar iskan edilmiş olan Acemhöyük,en parlak dönemini yazının Anadolu’ya geldiği Orta Tunç Devri’nde yaşamıştır.Yapılan kazılarda;pithoslar, su künkleri, kandil, taş baltalar;pişmiş toprak kap ve altlıkları, fincan, bardak, çömlek, kutsal içki kapları, taş ağırşak, düğme ve oyun taşları;ingot gümüş parçaları;kemik sap ve bızlar;pişmiş toprak bullalar; Arıbaş Mezarlığı’nda ise ölü gömme gelenekleri sergilenmektedir.Diğer vitrinlerde; Acemhöyük seramik sanatının değişik örnekleri illüstrasyonlar ile birlikte sunulmuştur.

IV.Salon : Kronolojinin devamı olarak;Demir Çağı, Helenistik Çağ, Roma, Doğu Roma ve Anadolu Selçuklu Dönemlerine tarihlenen eserler sergilenmektedir.Geç Hitit Dönemine ait stel, heykelcikler, pişirme kapları, cam eserler, Asklepios Heykeli, takılar,Selçuklu Dönemi’ne ait figürlü kap ve kap parçaları öne çıkan eserler arasındadır.Aynı salonda; Grek, Roma, Doğu Roma ve İslami Dönemlerine ait sikkeler bulunmaktadır.
V.Salon : Mumyalar salonu olarak düzenlenmiştir.Aksaray Ihlara Vadisi ve Çanlı Kilise çevresinden çıkarılan M.S 10. – 13. Yy. arasına tarihlendirilen çocuk ve yetişkin mumyalarının yanında iki adet kedi mumyası sergilenmektedir.Mumyalarla birlikte ele geçen Doğu Roma Dönemi’ne ait boncuklar, kolye taneleri, keten kuşak, ipekten yapılmış işlemeli giysi parçaları, deri patik, başlık, ahşap haç, takılar da bu salonda yer alır.
Etnografik Eser Seksiyonu :Toplam 822 adet eser bulunmaktadır.
VI.Salon :Etnografya teşhirinde;Aksaray’da yapılan geleneksel el sanatlarından olan halıcılık, sepetçilik, çömlekçilik ve taş işleme zanaatları bal mumu mankenler ve görseller kullanılarak canlandırılmıştır.Diğer vitrinlerde ; Aksaray Ulu Camii’nden gelen M.S.16.-17. Yy’a ait halılar, hat sanatı, erkek ve kadın giysileri, ağırlıklar, el işlemeleri, kahve, hamam ve inanç kültürlerini yansıtan eserler teşhir edilmektedir.Bu salonun en son vitrininde 13.yy tarihlenen bakır üzerine gümüş kakma fal kabı bulunur.Bu kabın üzerinde Zodyak döngüsü olarak bilinen 12 burç tasvirinin yanı sıra dualar yazılıdır.

 
Sikke Seksiyonu : Grek, Roma, Doğu Roma ve İslami Dönemlere ait altın, gümüş, bronz ve bakır madenlerinden 8387 adet sikke bulunmaktadır.Sikkeler IV.Salonda sergilenmektedir.
Etnografik Eser Seksiyonu: İlimiz çevresinden derlenmiş çeşitli giyim (üç etek, bindallı, cepken, kaftan gibi) süs eşyaları, halılar, çorap, para kesesi, kılıç ve silahlardan oluşan 584 adet eseri içermektedir.

Sikke Seksiyonu: Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait altın, gümüş, bronz ve bakır madenlerinden 3528 adet sikke bulunmaktadır.

 

Eser Sayısı

Arkeolojik : 6432 adet
Sikke : 8387 adet
Etnografik : 822 adet
Toplam :15.639 adet

 

Adres :Hacılar Harmanı Mahallesi Konya Caddesi 5. Bulvar No : 16  68100 AKSARAY
Tel : (0382)215 56 36
Fax : (0382)215 05 30
e – posta :aksaraymuzesi@kultur.gov.tr

Hergün 09:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 ziyarete açıktır.