T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü