T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. Maddesi Çerçevesinde 05.10.2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 2016 Yılı Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri Güncellenmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. Maddesine Göre 27.01.2016 Tarihinde Yayımlanan İlan Metni Doğrultusunda 05.10.2016 Tarihli Ve 29848 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 2016 Yılı İstekli Listeleri 15.04.2017 Tarih Ve 30039 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Ek Liste İle Güncellenmiştir.

2017 yılı ön yeterlik değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

Kamuoyuna duyurulur.


Uygulama İşleri İçin 2016 Yılında Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri

Proje ve Proje ile İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2016 Yılında Ön Yeterlik Alan Firmalar ve İletişim Bilgileri