T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsis İşlemleri

Genel Müdürlükçe kullanımlarına ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların tahsislerinin yapılması, kullanımına ihtiyaç duyulmayan taşınmazların tahsislerinin kaldırılması, envanter  işlemleri yürütülmektedir.

                         BAKANLIĞIMIZA TAHSİSLİ TAŞINMAZ ENVANTERİ

TAHSİS ALINAN İDARE

TAŞINMAZ SAYISI

Hazine

5.212

Hazine/belediye

3

Vakıf genel müdürlüğü

157

İl özel idaresi

109

Belediye

162

İl tüzel kişiliği

20

Köy tüzel kiş.

8

Tcdd

3

Meb

1

Emekli sandığı

1

Orman ve su işleri bakanlığı

3

Özel mülkiyet

19

Toplam taşınmaz sayısı

5.756

Toplam yüzölçümü

45.164.910,51 m2