T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Genelinde Karma Sit Alanları ile Çakışan Sit Alanları (Doğal Sit ile) İstatistiği

2016 Yıl Sonu
 

TÜRKİYE GENELİNDE

KARMA SİT ALANLARI

ile

ÇAKIŞAN SİT ALANLARI (Doğal sit ile)

KARMA SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

38

Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı

16

Arkeolojik, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

3

Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

32

TOPLAM

89

ÇAKIŞAN SİT ALANLARI(Doğal Sit ile)

Arkeolojik ve Doğal Sit Alan

306

Tarihi ve Doğal Sit Alanı

13

Arkeolojik, Doğal ve Tarihi Sit Alanı

5

Kentsel ve Doğal Sit Alanı

20

Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

2

Tarihi, Doğal ve Kentsel Sit Alanı

4

Kentsel ,Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı

9

TOPLAM

359

GENEL TOPLAM

448